Khóa Đào Tạo HLV Ashtanga Yoga 200 Giờ

Anayoga là chuỗi hệ thống giảng dạy và đào tạo Yoga chuyên nghiệp, cấp bằng Quốc tế (công nhận toàn cầu) tại Việt Nam với 100% giảng viên đến từ Ấn Độ.

Danh mục: